Eddie Lim seorang pemuda yang berniaga secara atas talian. Beliau telah mempelajari cara untuk membuat laman Facebook. Setelah mempelajari cara penggunaan laman Facebook Eddie telah dikenali oleh orang ramai. Secara tidak langsung laman Facebook telah membantu Eddie untuk mendapat pendapatan yang lebih banyak berbanding yang sebelumnya. Eddie berasa bahagia kerana telah mempelajari cara meniaga menggunakan laman Facebook.

link disini