Puan Mariam Henry Lalo merupakan seorang usahawan yang telah berniaga sejak 2005 lagi yang bermula di Miri Centre Point. Beliau ini meneruskan perniagaan beliau di Stall No. 10 bertempat di Tamu Marudi. Saksikan video tersebut bagi mengenali perniagaan beliau. 

Link Di Sini