Microsoft Word- Surat Rasmi

Tarikh

: 14 April 2024

Tempat

: NADI Pekan Marudi

Masa

: 9:00AM – 12:00PM

Jumlah Peserta

: 1 Peserta

Tujuan Program:

Petugas NADI Pekan Marudi menyediakan tempat dan memberi bimbingan kepada saudari Jennifer Ruku di NADI tentang kegunaan Microsoft Word untuk menaip surat rasmi dan menghasilkan teks .

Kebaikan Program:

ü         Peserta dapat mempelajari kemahiran menaip menggunakan Microsoft Word.

ü      Peserta didedahkan dengan asas penggunaan komputer untuk tugasan harian dan surat menyurat.

ü      Peserta didehkan dengan cara menggunakan Microsoft Word dengan baik.

ü      Melahirkan generasi yang celik IT.

        klik disini...