Tarikh  10 Disember 2022
Masa  : 8.30am-4.30pm
Tempat  : Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Pekan Marudi
Peserta  : 5 Usahawan

TUJUAN PROGRAM:

Petugas PEDi Pekan Marudi memberi tunjuk ajar kepada Usahawan PEDi Pekan Marudi tentang kegunaan Microsoft Word: -

  1. Membuat surat

Salah satu kegunaan utama dari Microsoft Word adalah membuat berbagai macam surat, mulai dari surat yang sederhana hingga surat rasmi untuk keperluan office, sekolah, dan lain-lain.

  1. Membuat dokumen

Dokumen yang dimaksudkan ialah seperti laporan kerja, tugas sekolah atau kolej, dan sebagainya.

  1. Membuat kata/Mengubah ejaan

Untuk menghindari kesalahan penulisan ataupun ejaan, pengguna Microsoft Word boleh menggunakan koreksi kata yang berbagai macam bahasa.

  1. Membuat dan membuka file dari berbagai macam format

Kini,Microsoft Word dapat digunakan untuk membuatdan membuka file dengan pelbagai cara seperti, dot, html, mhtml, pdf, txt, wps, xml dan xps.

KEBAIKAN PROGRAM:

  1. Peserta didedahkan dengan pengunaan asas komputer.
  2. Peserta didedahkan dengan komponen dalam Miscrosoft Office iaitu Word.
  3. Peserta dapat belajar menggunakan Microsoft Word untuk tujuan tugasan surat menyurat dan kerja kursus sekolah.