Pelancaran Kempen Pencegahan Pencemaran Air telah dijalankan di Dataran Marudi pada 21 September pada pukul 7:30 pagi hingga 10 pagi. Program komuniti ini melibatkan Sekolah Rendah Marudi, pihak Hospital, Giatmara, Sekolah Menengah Marudii dan juga Jabatan Penerangan Marudi.