waterfront

Datu Dr.penguang Manggil telah merasmikan Majlis Pemasangan Arca “Lumba Perahu” di Waterfront Marudi yang turut di saksikan oleh YB Dato Gerawat Gala dan Datu Antonio Kahti Galis, Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan & Perumahan Sarawak. Projek Marudi Waterfront ini dijadualkan siap sepenuhnya penghujung bulan November 2021. Turut hadir adalah Ketua-Ketua Masyarakat, Ketua-Ketua Kaum dan Ahli-ahli Majlis dari Baram. Walaupun majiis ini diadakan secara sederhana, namun sangat besar maknanya kepada penduduk Baram.