AA1AA2AA3

Kubu Hose Marudi dinaik taraf.Kubu Hose telah diisythirkan sebagai bangunan bersejarah pada 16 april 1971 dibawah seksyen 14, Ordinan Antikulti yang kini diganti dengan Ordinan Warisan dan budaya pada tahun 1998.Melalui catatan sejarah,kubu ini dibina pada tahun 1883 di atas puncak bukit menghala ke sungai Baram bagi menagkis serangan musuh.