Perayaan Bot Naga

3hb Jun 2022 merupakan masa yang sangat istimewa untuk ahli keluarga berkumpul mengikut SOP

Ladu beras yang dibalut dengan bentuk berlian atau bantal sedang dibuat dan dipersembahkan kepada Tuhan tertentu sebagai ucapan terima kasih dan memohon keberkatan

Drangonboat2022