5 Jun 2022 Paip Air pecah terdekat Sesco Marudi menjejaskan seluru Marudi

Air terputus dari 9:00 pagi hingga 6:00 petang.

Bersyukur juga kepada mereka yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan 

masalahnya

 

pipepipe2pipe3