Sun Suk Kiong sedang memasang Adobe Photoshop di PC7 dengan menggunakan serial key.

IMG 20170726 131934 HDR

Sun Suk Kiong menaip emel dan password untuk menghabiskan pemasangan Adobe Photoshop.

IMG 20170726 132116 HDR