Fungsi Pusat Internet Komuniti termasuk :

murid-murid memohon biasiswa 

Di bawah : Alexious Maxwell adalah seorang

murid sekolah menengah kerajaan Marudi

Dia sedang menggunakan PC untuk mencari

maklumat tentang biasiswa Yayasan
 

Displaying 20170108_100241.jpg

Dia sedang melayar WWW.TM.COM.MY - YAYASAN TM

Displaying 20170108_100308.jpg

 

Dia telah mengenal pasti dan mengisi maklumatnya

sebelum menghantar permohonannya online

Displaying 20170108_100258.jpg

PEDi can also be a job centre.

Linbang Sigau adalah seorang lepasan STPM 

 Displaying 20170107_155531.jpg

Linbang sedang Logmasuk  SPA website

Displaying 20170107_155542.jpg

 

Jessey Sinan Sue (Ibu nya) sedang menolong Linbang

update SPA online

Displaying 20170107_155413.jpg

 

 

 

 

 

Program hari Komuniti Part 2

Pihak PEDI Pekan Marudi akan menganjurkan Program Hari Dashboard Komuniti pada 13 Disember 2016 (hari selasa) iaitu pada keesokan hari.

Program tersebut dianjurkan bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang bersama komuniti yang telah dijemput bagi sama-sama memeriahkan lagi program tersebut.

Modul yang akan diakses pada Portal Dashboard tersebut adalah :

  1. My Shop
  2. My Komuniti
  3. My Soal
  4. My Skool
  5. My Health

 

 

Tips untuk shortcut

ICT

ICT2

Create Graph dalam Microsoft Excel

Ict3

 

 

 

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dirangka bagi menjalankan fungsi sebagai pusat pengumpul, penyimpan dan menganalisis datapeperiksaan dalaman setiap sekolah di seluruh Malaysia.

Laman web SAPS ini boleh dicapai melalui  https://sapsnkra.moe.gov.my .

Para pelajar juga boleh menyemak markah peperiksaan mereka melalui SAPS ini.

Gambar dibawah merupakan beberapa pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 sedang menyemak markah peperiksaan mereka melalui SAPS.

 

 Pelajar Tingkatan 1 Log Masuk dengan menggunakan No Kad Pengenalan masing-masing.

 

Mereka sedang memeriksa markah peperiksaan ujian Akhir Tahun 2016.

 

Terdapat pelajar yang berpuas hati dengan keputusan mereka yang cemerlang.